Informacje o przygotowywanej wystawie


10 listopada 2023 r.
w Chrzanowie odbędzie się
happening artystyczny
pt.  spotkanie  z kulturą
„Sztuka w kinie  i w malarstwie”
 
i inauguracja wystawy malarstwa
"Inspiracje.
Historia zapisana w obrazie".   

A w ramach happeningu w tym dniu:

 • spotkanie ze znanym aktorem
  Henrykiem  Gołębiewskim
 • inauguracja wystawy malarstwa pt.
  "Inspiracje.Historia zapisana w obrazie”
 • inauguracja wystawy towarzyszącej
  prac Pana P. Jacka Majcherkiewicza
 • tradycyjna zabawa bonusowa
  dla publiczności
 • a na zakończenie projekcja
  „filmu niespodzianki”.

  Więcej informacji - wkrótce.

 

fot: plakaty wystawy i spotkania z gwiazdą,
opracowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie

............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Wystawa "Inspiracje. Historia zapisana w obrazie"


    Jest pierwszą w Polsce wystawa zorganizowaną w nowej
formie przekazu artystycznego.
Autorskie obrazy, wybrane na wystawę indywidualnie przez
autorów, prezentowane będą wraz z historią opisującą
ich powstanie  oraz inspirację artysty.
    Autorskiemu obrazowi, towarzyszy na wystawie plakat
prezentujący jego historię.
Mamy nadzieję, że taka forma zaprezentowania prac,
pozwoli odbiorcom szerzej spojrzeć na twórczość artystów
i poznać różne motywy jakie kierowały nimi w podejmo-
waniu się namalowania danego obrazu.
   Na wystawie prezentowanych będzie 13 autorskich
obrazów
wraz z ich historią.

Wystawa potrwa do 30.12.2023 r.

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................

PLAKAT  WYSTAWY  INSPIRACJE ..... zobacz>>

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................