Wystawa malarstwa "Dzieciaki IV" - edycja jubileuszowa

* * * * *

 

  TERMIN  ZGŁOSZENIA - przedłużony:

  Uwzględniając prośby kierowane do Organizatorów, termin zgłoszenia propozycji prac do wystawy malarstwa "Dzieciaki IV" - edycja jubileuszowa, został przedłużony do dnia 23.05.2024 r. (czwartek) do godziny 24.00

 

  Materiały informacyjne oraz niezbędne druki:

  Dokładne informacje dla artystów oraz poprawione materiały informacyjne i karta zgłoszenia
  dostępne są na stronie informacyjnej pod adresem:  

  www.dzieciaki.arte.info.pl/zgloszenia2024  ..    |  
  >>>

  Biuro Organizacyjne Programu  |  17.05.2024 r.


 

..............................................................................................................................................................................