* * * * *


 

<>

TERMINY realizacji wystaw  i terminy zgłoszeń  do wystaw - informacje

|  czytaj >>

<>

INFORMACJA - druki do zgłoszeń i materiały  informacyjne;  
    terminy wystaw:   
Niezbędne informacje i druki dostępne są do pobrania
    na stronie  z materiałami

|  czytaj >>

<>

INFORMACJA  i  Zaproszenie- dla artystów fotografików
     Niezbędne informacje i druki do zgłoszenia prac fotograficznych do wystawy
towarzyszącej

|  czytaj >>

<>

Projekt Artystyczny "John Lennon i inni"  - informacje i druki do pobrania

|  czytaj >>

     

 

..............................................................................................................................................................................