..............................................................................................................................................................................

STRONA  INFORMACYJNA  PROGRAMU  W  TRAKCIE  ZMIANY

..............................................................................................................................................................................

REALIZACJA  PROGRAMU  "DERBY  ARTYSTYCZNE"  CZASOWO  ZAWIESZONA  - INFORMACJE  PONIŻEJ

..............................................................................................................................................................................

  Od Organizatorów:

     W 2020 r. z uwagi na obostrzenia wynikające  ze stanu epidemii COVID-19, zrealizowane zostały tylko dwie wystawy Programu,  których przygotowanie nastapiło jeszcze przed wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeń.

  Ogólnopolska wystawa malarstwa "Dzieciaki II" odbyła się w Chrzanowie we wrześniu 2020 roku, natomiast Ogólnopolska
  wystawa malarstwa "Zatrzymane w obrazie"  
  prezentowana była od 19 sierpnia do 17 października 2020 roku w zabytkowym
  spichlerzu w Skansenie w Wygiełzowie.  Zapraszamy do zapoznania się z wystawami na podanych stronach informacyjnych. 

..............................................................................................................................................................................

     
 

 

 

..............................................................................................................................................................................

INFORMACJA:   Trwają prace wstępne nad przygotowaniem organizacji wystawy głównej Programu
"Derby Artystyczne"  w 2022 roku
.  Po ustaleniu terminu wystawy - przesyłane będą informacje do artystów.

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................